smartpaycard

Spoštovani,

zaradi nekaterih sprememb v splošnih pogojih s strani izdajatelja kartic Smartpaycard, Prepaid Financial Services, podjetje mc2 žal ne more sodelovati pri izdaji in polnitvah kartic Smartpaycard, ki so izdane s strani izdajatelja Prepaid Financial Services.

Dobroimetje na karticah Smartpaycard, ki so izdane s strani izdajatelja Prepaid Financial Services in ki so še vedno veljavne, lahko še vedno uporabite za plačevanje.

Za vsa vprašanja v zvezi z nadaljnjo uporabo kartic izdajatelja Prepaid Financial Services se lahko obrnete na naslov info@prepaidfinancialservices.com.

Za nadaljnjo uporabo predplačniških kartic, ki delujejo v sistemu Mastercard in jih lahko posredno polnite tudi na naših prodajnih mestih priporočamo, da se obrnete na naslov:

https://www.paysafecard.com/sl-si/izdelki/mastercard/

Prosimo, da nam sredstev ne nakazujete na naš TRR, saj jih ne boste mogli uporabiti za izdajo ali polnitev kartic Smartpaycard.

 

Za vračilo sredstev s kartice vas je odgovoren izdajatelj. Vlogo za vračilo sredstev (v angleškem jeziku) pošljete izdajatelju na e-poštni naslov info@prepaidfinancialservices.com. Vlogi za vračilo sredstev morate priložiti sledeče bančne podatke (točka 1. spodaj) in kopije dokumentov (točka 2. spodaj);

 1. Bančni podatki, ki jih morate poslati izdajatelju. Primer spodaj za NLB banko, vi pa vnesete podatke vašega osebnega računa in vaše banke
  • številko TRR v obliki IBAN-a,
  • vaš naziv in naslov,
  • naziv in naslov naše banke: npr. Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
  • kodo SWIFT oz. BIC naše banke: LJBASI2X.
 2. Kopija izpiska bančnega računa v A4 formatu z glavo banke, ki ni starejši od 3 mesecev in kjer je jasno vidna številka SWIFT/BIC ter IBAN. Ime & priimek ter naslov na bančnem izpisku mora biti identičen kot so navedeni podatki v portalu kartice.
 

Primer vloge/dopisa izdajatelju v angleškem jeziku, če želite vračilo sredstev in zaprtje kartice:
E-mail pošljete na: info@prepaidfinancialservices.com
Zadeva: Smartpaycard card serial number (Sno)* - transfer of money on my personal bank account and close the card.
Besedilo:
Dear team,
Please transfer funds to my personal bank account (Sno)*:

IBAN:

My name, surname and address:

Name and address of the bank:
SWIFT/BIC:
Please receive attached documents: bank statement.

Looking forward to receiving your support,
Kind regards, xy

 

V kolikor gre za vračilo preostalih sredstev iz eDenarnice, nam na info@edenar.net posredujte sledeče podatke:

 • št. eDenarnice
 • IBAN oz. številko bančnega računa
 • Ime in priimek ter naslov
 • Naziv in naslov banke
 • BIC banke

Ekipa Smartpaycard