Sklic

Sklic (=sklicna številka) je unikatna, zaporedna številka uporabnika, ki jo prejmete po postopku registracije.