TID

TID (=Transaction ID) je zaporedna številka dogodka ali transakcije.

Pomembno je, da ločimo dogodke v distribuciji (nakup eDenarja) in v uporabi (plačevanje).

TID oznake so pomembne v primeru reklamacije nakupa kartice ali reklamacije pri plačevanju s kartico.